Informácie o spracovávaní osobných údajov

Vážený používateľ,

ďakujeme za prejavený záujem o naše služby. V súvislosti s poskytovaním našich služieb bude nevyhnutne dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov. K ochrane osobných údajov pristupujeme s náležitou starostlivosťou. Dbáme na to, aby boli vaše osobné údaje chránené. Uplatňujeme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávnenému prenosu, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, alebo k inému zneužitiu. Túto ochranu osobných údajov nastavujeme s prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účel spracovania a na rôzne pravdepodobné a rôzne vážne riziká pre práva a slobody fyzických osôb. Na tieto ciele využívame elektronické prostriedky ochrany aj fyzickú ochranu osobných údajov.

V súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si vám dovoľujeme poskytnúť aj také informácie, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť našu politiku ochrany osobných údajov.

 

Čítajte, ako nakladáme s vašimi údajmi podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

Kto údaje zhromažďuje

Vaše osobné údaje zhromažďuje:

Ads online, s. r. o.

IČO: 05509921

Řež, Zahradní 247, 250 68, Czech Republic

C 264901 zapísaná na Mestskom súde v Prahe

Kontaktný e-mail: support@letakyslev.cz

Z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane údajov máme postavenie prevádzkovateľa.

 

Aké údaje zhromažďujeme

Zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:

Upozornenie na nové letáky: e-mailovú adresu.

 

Dôvod a cieľ zberu údajov

Upozornenie na nové letáky: na základe vášho súhlasu, aby som vás mohol upozorňovať na nové letáky.

Komentáre: na základe vášho súhlasu, aby som mohol váš komentár prezentovať a zároveň sa chránil proti spamu.

 

Ako dlho údaje uchovávame

Upozornenie na nové letáky: 5 rokov, alebo kým sa odhlásite.

Spracovateľom týchto údajov je:

Ads online, s. r. o.

IČO: 05509921

Řež, Zahradní 247, 250 68, Czech Republic

C 264901 zapísaná na Mestskom súde v Prahe

Kontaktný e-mail: support@letakyslev.cz

 

Súbory cookie

Pri prehliadaní webových stránok meriame napríklad, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie súborov cookie na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako oprávnený záujem správcu.

Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Používame tieto súbory cookie: google analytics

 

Na čo máte právo

Pýtať sa, aké údaje spracovávame, na aké ciele, v akom rozsahu, ako dlho a kto k nim má prístup.

Môžete požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov.

Môžete požiadať o ukončenie zasielania newsletterov. Sami sa potom môžete kedykoľvek odhlásiť v pätičke každého e-mailu.

 

Kam sa môžete obrátiť

Ak si myslíte, že vaše údaje spracovávame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, kontaktujte nás.

Kontaktný e-mail: support@letakyslev.cz

Na kontrolný úrad v oblasti ochrany osobných údajov v podmienkach Slovenskej republiky: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete v jeho oficiálnom webovom sídle: http://www.dataprotection.gov.sk/


Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 10. 5. 2018.